Skip to main content

Posts

Pendidikan Kanak-kanak Dalam Islam

Pendidikan Kanak-kanak Dalam Islam | Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan Islam terserlah dalam semua aspek kehidupan manusia termasuklah pendidikan. Artikel ini membincangkan langkah-langkah awal pendidikan kanak-kanak pada usia muda mereka.Ini keranaendidikan kanak-kanak pada usia muda amat penting bagi membentuk sifat dan peribadi yang mulia dalam diri mereka. Hal ini amat penting bagi memastikan mereka dapat menjadi seorang muslim yang sejati dan baik. Selain itu, artikel ini turut mengetengahkan peranan ibu bapa, guru dan penjaga kanak-kanak dalam mendidik mereka supaya menjadi insan yang berjaya di dunia dan akhirat. Mereka memainkan peranan yang amat penting kerana merupakan individu atau kumpulan yang paling rapat dengan kanak-kanak. Artikel ini juga menyentuh tentang akhlak dan moral yang perlu disemai dan diajarkan kepada kanak-kanak dari awal usia mereka seperti menyimpan rahsia, jujur, berkata benar dan berniat baik. Perkara ini penting sebagai lan…
Recent posts

Program Pendidikan Awal Kanak-kanak

Program Pendidikan Awal Kanak-kanak | pendidikan awal untuk kanak-anak atau anak kita amatlah penting dan tersangat penting untuk membentuk tingkah laku dan pemikiran yang bijaksana dan mulia, oleh itu terdapat beberapa univiversiti (IPTA/IPTS) menyediakan program pendidikan awal kanak-kanak. Anak-anak atau kanak-kanak adalah permata negara,jika dibentuk dari awal sudah pasti akan jadi pemimpin berwibawa dan karakter mereka akan terserlah.
Pengenalan :-

- Perkhidmatan Pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia bermula pada tahun 70an lagi oleh Kemas dan Jabatan Perpaduan. Pendidikan prasekolah adalah komponen penting dalam merealisasikan falsafah pendidikan negara.

(Al-Ghazali, 1296H, Dalam Hasan Langgulung 1979)

" kanak-kanak merupakan amanah dan tanggungjawab orang tuanya,jiwanya suci murni merupakan permata mahal yang bersahaja dan bebas dari ukiran dan gambaran dan ia boleh menerima setiap ukiran dan cenderung kepada apa yang dicenderungkan kepadanya"


KEPENTINGAN PENDIDIKAN AWAL…